​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Gedurende de laatste 20 jaar zijn diverse projecten en opdrachten uitgevoerd waarin AardKracht blijk gegeven heeft van haar kennis en kunde. Dit betreft zowel inhoudelijke opdrachten op het SHEQ gebied als ook in de advisering in de zand- en grindwinning, mijnbouwoperaties en op het vlak van duurzaamheid.

Voor een directe, snelle inzage in het opdrachten portfolio zijn deze ingedeeld naar de specifieke diensten die AardKracht levert:

SHEQ

  • Arbo en veiligheid
  • Advies en management gereedschap
  • Industrie- en procesveiligheid
  • Opleidingen

Grondstofwinning

Duurzaamheid

Maak keuze uit een categorie

Advies en management gereedschap Arbo en veiligheid Industrie- en procesveiligheid Delfstofwinning Duurzaamheid

Of maak een keuze uit een van de projecten

RI&E-s vestigingen syncreon Nederland

13-01-2017

Goochelend met logistieke stromen, de druk om kwalitatieve- en kwantitatieve targets te halen met sterk wisselende aantallen medewerkers en daarnaast trachten invulling te geven aan een veilige en gezonde werkomgeving. Dan kom je handen en voeten tekort.

Over dit project

ISO 9001 managementsysteem IHC MTI BV

16-03-2016

Hoe krijg je een stuurmiddel voor een organisatie met een scala aan disciplines en hoogopgeleide medewerkers?

Over dit project

Risico inventarisatie- en evaluatie Amphitec

16-03-2016

Je bent een snelgroeiend bedrijf, organisatorisch flink in beweging maar toch wil je voldoen aan de Arbo-wetgeving.

Over dit project

CE conformiteitsprocedure industriele lasrobot IHC Holland BV

14-03-2016

Door een samenloop van omstandigheden, mede ingegeven door een faillisement van een van de leveranciers, bleek de industriele lasrobot niet CE gecertificeerd.

Wat moet je dan als onderneming?

Over dit project