​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie

Afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie worden wettelijke eisen gesteld aan de bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie. Zo zal voor een kantooromgeving de noodorganisatie eenvoudig en klein van karakter zijn. Bij BRZO bedrijven echter zal sprake zijn van een omvangrijk veiligheids-beheerssysteem en een (semi) professionele noodorganisatie.

Daarnaast speelt o.a. de regelgeving uit het Bouwbesluit, Wet Veiligheidsregio's en Wabo een rol in de wijze waarop de BHV- en noodorganisatie ingericht zal worden.

AardKracht kan u ondersteunen bij de opzet en implementatie van een bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie. Richtinggevend is hierbij de BIO-benadering. Bouwkundige, Installatieve en Organisatorische aspecten worden meegenomen in het uiteindelijke plan.

Geen BHV organisatie is compleet zonder de nodige oefening en opleiding. Ook voor ontruimingsoefeningen, BHV en EHBO opleiding kunt u bij AardKracht terecht.