​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Opleiding en training

Veilig werken is onlosmakelijk verbonden met medewerkers en de activitieten die zij dagelijks in uw onderneming uitvoeren. 

Het bekend zijn met mogelijke risico's, het juist gebruik van arbeidsmiddelen, het verlenen van eerste hulp, het blussen van een beginnende brand of zorgen dat een bedrijfsruimte ontruimd wordt, zorgt ervoor dat uw medewerkers kunnen participeren in uw veiligheidsbeleid.

AardKracht heeft deskundige trainers in haar netwerk die voor u, al dan niet op maat gemaakte, door certificerende instellingen erkende opleidingen kunnen verzorgen. Deze opleidingen kunnen zowel 'in huis' als op locatie gegeven worden.

  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO)
  • Reanimatie AED
  • Veiligheidcertificering aannemerij (VCA)
  • Bedrijf Opvang Team (BOT