​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Projectontwikkeling

Bedenken, uitwerken en tot uitvoering brengen van (integrale) ‘rode’, ‘groene’ of ‘blauwe’ projecten of combinaties hiervan, dan wel begeleiding hierin is onderdeel van de dienstverlening van AardKracht. Maar tevens direct in de praktijk toepasbare en gewenste ontwikkelingen voor de grondstofwinning in het algemeen. Grofweg zijn de diensten van AardKracht te groeperen in:

 • Bureauonderzoek
 • Exploratieonderzoek
 • Vergunningstraject

Bureauonderzoeken

 • Overheidsbeleid: plannen, visies
 • Exploitatieberekeningen: haalbaarheidsberekeningen
 • Kadastrale informatie: kaarten, eigendomssituatie
 • Specifieke lokale omstandigheden: belangen, win-win situaties

Exploratieonderzoek

 • Exploratieboringen: uitvoering en rapportage
 • Vaststelling kwaliteit en kwantiteit grondstof: korrelverdeling, kwaliteiten, concentraties
 • Kabels en leidingen: lokaliseren en beoordelen

Vergunningstraject

 • Milieueffectrapportages: begeleiding gehele MER-traject, overleg bevoegd gezag
 • Noodzakelijke onderzoeken: hydrologie, flora en fauna, bodem etc.
 • Grondaankopen: aankoopplan en aankoop
 • Vergunningsaanvragen: begeleiding en onderzoek