​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Over AardKracht

De onafhankelijke positie van AardKracht en het beschikbare netwerk garandeert de beste expertise voor een specifieke opdracht. Opdrachten worden in principe door AardKracht zelf uitgevoerd. Waar nodig zal in overleg met de opdrachtgever externe expertise worden ingehuurd.

AardKracht heeft, zowel binnen haar eigen acteren als ook binnen de door AardKracht uit te voeren opdracht, oog voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen. Zo wordt nagenoeg het gehele stroomverbruik van Aardkracht door zonne-energie opgewekt.

Kenmerkend voor AardKracht is:

  • Professionaliteit, kennis en ervaring
  • Communicatieve vaardigheid.
  • Actualisatie van expertise
  • Flexibiliteit
  • Vertrouwelijke behandeling informatie

Uitgangspunten

AardKracht staat ervoor om zich de problematiek van de opdracht en alles wat hier mee samenhangt volledig eigen te maken. Zonodig wordt extra informatie of kennis verzameld teneinde de opdracht met de nodige diepgang af te kunnen ronden. Indien de uitwerking van een...
Lees meer

Expertise

Ir. Joop Broer heeft zijn brede expertise sinds 1 februari 2010 gebundeld in AardKracht. In de afgelopen decennia is de nodige ervaring opgedaan in de energiesector, baggerindustrie, logistiek en bouw. De reeds aanwezige kennis op SHEQ gebied is in 2014...
Lees meer