​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Uitgangspunten

AardKracht staat ervoor om zich de problematiek van de opdracht en alles wat hier mee samenhangt volledig eigen te maken. Zonodig wordt extra informatie of kennis verzameld teneinde de opdracht met de nodige diepgang af te kunnen ronden.

Indien de uitwerking van een opdracht door externe factoren gefrustreerd wordt, zullen binnen toelaatbare kaders alternatieve mogelijkheden ingezet worden om het uiteindelijke doel van de opdracht te bereiken. Inwinnen van relevante informatie, inzet van juiste aandacht en middelen en vooral vroegtijdige signalering van mogelijke problemen is hierbij een vanzelfsprekendheid.

De dienstverlening van AardKracht kenmerkt zich door een snelle aanpassing in nieuwe of gewijzigde situaties. Inleving in van toepassing zijnde situaties en omstandigheden binnen een project of opdracht is daarbij de basis.

Een open communicatie met alle actoren binnen het speelveld van een opdracht zorgt voor de transparantie die voor de afronding van de opdracht van belang is. Ook het meewegen van de invloed van externe factoren kan hierbij wezenlijk zijn.

Alle informatie die bij een opdracht door de opdrachtgever verstrekt wordt, dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht verkregen wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.

AardKracht verplicht zich te houden aan alle afspraken die in het kader van de opdracht gemaakt zijn.