​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Arbo en Veiligheid

De zorg voor de veiligheid en gezonde werkomstandigheden van u en uw werknemers is een wettelijk verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet. AardKracht kan u behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het bijbehorende Plan van Aanpak en de toetsing hiervan.

Toch kan het gebeuren dat in uw organsiatie (bijna) ongevallen plaatsvinden dan wel schade ontstaat. Ongevallenonderzoek is vaak wenselijk om te zorgen dat de oorzaak vastgesteld kan worden en maatregelen gedefinieerd om herhaling voorkomen.

Hoe is de bedrijfshulpverlening (BHV) bij u georganiseerd. Is er een befijdsnoodplan, zijn vluchtroutes goed aangegeven, de juiste brandblusmiddelen in voldoende aantal aanwezig. Ook voor deze vragen bent u op het juiste adres bij AardKracht.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Dit is een van de belangrijkste artikelen uit de Arbowet. Het instrument om na te gaan of er in de arbeidsituatie risico's aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot ongevallen,...
Lees meer

Ongevallen- en incidenten onderzoek

Een ongeval of incident, een ongewenste gebeurtenis met vaak de nodige gevolgen. En dan niet te vergeten, de situaties waarin het net goed gaat! Onderzoek naar de oorzaken kunnen zorgen dat gerichte maatregelen getroffen kunnen worden zodat herhaling voorkomen kan...
Lees meer

Bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie

Afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie worden wettelijke eisen gesteld aan de bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie. Zo zal voor een kantooromgeving de noodorganisatie eenvoudig en klein van karakter zijn. Bij BRZO bedrijven echter zal sprake zijn van...
Lees meer