​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Advisering grondstoffenwinning

Bij AardKracht is uitgebreide kennis aanwezig van grondstofwinning en verwerking in al zijn facetten. Voor de zand- en grindwinning betreft dit alle fases van ontwikkeling via vergunningverlening tot aan exploitatie en herinrichting.

Voor de natte aannemerij zijn adviezen op maat te leveren over baggertechnieken, verwerking en opslag en aanverwante gebieden.

De kleine en groter mijnbouwondernemingen kunnen een beroep doen op AardKracht voor o.a. in te zetten werktuigen, verwerkingsplants en opslagmethodes.

De activiteiten die AardKracht u kan aanbieden kunnen gerubriceerd worden in:

  • Ontwerp
  • Projectontwikkeling
  • Projectmanagement

Ontwerp

Voor mijnoperaties, de baggerindustrie, het grondverzet en de fabricage van bouwgrondstoffen zijn een aantal basiswerktuigen en installaties beschikbaar. Veel projecten vragen echter om een specifieke toepassing aangepast aan de voor dat project geldende...
Lees meer

Projectontwikkeling

Bedenken, uitwerken en tot uitvoering brengen van (integrale) ‘rode’, ‘groene’ of ‘blauwe’ projecten of combinaties hiervan, dan wel begeleiding hierin is onderdeel van de dienstverlening van AardKracht. Maar tevens direct in de...
Lees meer

Projectmanagement

Projectbegeleiding behoort tot de mogelijke inzet van AardKracht. Opdrachten kunnen betrekking hebben op de gehele totstandkoming van een project, dan wel op fasen van een project. Dit geldt overigens voor alle doelgroepen en diensten. Onderdelen van de werkzaamheden...
Lees meer