​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Projectmanagement

Projectbegeleiding behoort tot de mogelijke inzet van AardKracht. Opdrachten kunnen betrekking hebben op de gehele totstandkoming van een project, dan wel op fasen van een project. Dit geldt overigens voor alle doelgroepen en diensten. Onderdelen van de werkzaamheden zijn:

 • haalbaarheidsonderzoek
 • beslisdocumenten
 • opstellen projectplan
 • projectorganisatie
 • projectbeheersing en voortgangsrapportage
 • voorbereiding realisatie
 • projectbegeleiding
 • nazorg

Daarnaast biedt AardKracht de oplossing bij capaciteitsproblemen door tijdelijke inhuur of detachering en is beschikbaar voor begeleiding tijdens uitvoering van projecten of werken.

Exploitatie

 • Ontgravings- en inrichtingsplan: faseringen en herinrichtingsplan
 • Win- en verwerkingsinstallaties: ontwerp en bouw installaties
 • Rapportages en monitoring conform vergunningsvoorwaarden
 • Herinrichting: begeleiding en uitvoering