​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

PGS

Hoe zorg ik dat mijn voorraad chemische (gevaarlijke) stoffen op de juiste manier, in een geschikte ruimte op een juiste plaats zijn opgeslagen.

Voor de beantwoording van deze vragen en het beheersbaar maken van risico's  is de richtlijn PGS 15 samengesteld. Vaak dient uw onderneming al te voldoen aan eisen zoals gesteld in de Miieu- of omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit, doch veelal wordt hierin naar de PGS 15 verwezen.

De richtlijn is gebaseerd op de indelingscategorie van gevaarlijke stoffen volgens vervoerswetgeving (ADR) en het systeem van verpakkingsgroepen (CPL).

Met de in de Richtlijn genoemde regels kan een aanvaardbaar beschermingsniveau  voor mens en milieu worden vastgesteld gerelateerd aan de opslag van betreffende stoffen. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige stand der techniek wat betreft de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

AardKracht kan u adviseren over alle in het licht van de PGS 15 vereiste noodzakellijke voorzorgsmaatregelen en speficieke zaken welke in dit aspect bij uw bedrijf spelen.