​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Ongevallen- en incidenten onderzoek

Een ongeval of incident, een ongewenste gebeurtenis met vaak de nodige gevolgen. En dan niet te vergeten, de situaties waarin het net goed gaat!

Onderzoek naar de oorzaken kunnen zorgen dat gerichte maatregelen getroffen kunnen worden zodat herhaling voorkomen kan worden. Hiermee worden bronnen weggenomen, achterliggende factoren zichtbaar en de (rest) risico's verkleint. Maar bovenal draagt dit bij aan de continuiteit van de onderneming. Geen verstroringen in het proces, geen uitval van personeel en natuurlijk blijk van goed werkgeverschap.

AardKracht kan u ondersteunen bij het uitvoeren van ongevallen- en incidenten onderzoeken. Verschillende analysemethoden kunnen hierbij toegepast worden afhankelijk van aard van het incident, de organisatie en de benodigde diepgang.

Veel gebruikte methodes zijn:

  • Foutenboom/gebeurtenis boom
  • S 137
  • PRISMA
  • LOPA
  • Bouwnijverheid methode