DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

AardKracht, advies en begeleiding voor alle aspecten binnen het SHEQ gebied

AardKracht adviseert en begeleidt organisaties in alle aspecten van Safety, Health, Environment & Quality (SHEQ).  Voor een verscheidenheid aan klanten, van MKB-bedrijven tot de internationale organisatie, voeren we een breed scala van taken uit: van het optimaliseren van procesveiligheid, opzet en het implementeren van veiligheid- en kwaliteitsystemen, tot risico-inventarisatie en evaluatie, ongevalsonderzoek, compliance toetsing en het uitvoeren van veiligheidsinspecties en audits.

AardKracht voorziet in samenwerking met partners tevens in opleiding en training van uw medewerkers. Hierbij kunt u denken aan EHBO- en BHV opleiding, maar ook aan VCA trainingen. Specifieke (maatwerk) trainingen gerelateerd aan uw bedrijf of aard van de werkzaamheden is eveneens mogelijk. 

Deze opleidingen kunnen zowel bij u in het bedrijf als op locatie bij de opleidingspartner plaats vinden.

Veiligheid begint bij bewust doen

~Joop Broer

Meer weten over mij? Klik hier

De diensten van AardKracht

Advies en management gereedschap

Managementsystemen kunnen voor een onderneming een stuurmiddel zijn om de prestaties te verbeteren. Kwaliteitsverbetering middels een ISO 9001 systeem, arbo (veiligheid) systeem volgens de OHSAS 18001 of VCA dan wel sturing geven aan de milieu-ambities met...
Lees meer

Arbo en Veiligheid

De zorg voor de veiligheid en gezonde werkomstandigheden van u en uw werknemers is een wettelijk verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet. AardKracht kan u behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het bijbehorende...
Lees meer

Industrie- en procesveiligheid

Via de Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen worden eisen gesteld aan de veiligheid van arbeidsmiddelen waarmee uw medewerkers moeten werken. Het arbeidsmiddel moet dan ook voorzien zijn van een CE-markering en een goed gedocumenteerd technisch constructie-dossier. Als...
Lees meer

Advisering grondstoffenwinning

Bij AardKracht is uitgebreide kennis aanwezig van grondstofwinning en verwerking in al zijn facetten. Voor de zand- en grindwinning betreft dit alle fases van ontwikkeling via vergunningverlening tot aan exploitatie en herinrichting. Voor de natte aannemerij zijn adviezen...
Lees meer

Opleiding en training

Veilig werken is onlosmakelijk verbonden met medewerkers en de activitieten die zij dagelijks in uw onderneming uitvoeren.  Het bekend zijn met mogelijke risico's, het juist gebruik van arbeidsmiddelen, het verlenen van eerste hulp, het blussen...
Lees meer

Duurzaamheidsoplossingen

De politieke en maatschappelijke belangstelling voor duurzame ontwikkeling is groot. Het besef dat huidige en toekomstige generaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor "people, profit en planet" neemt steeds meer toe. In de komende jaren is het zaak een praktische...
Lees meer