​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Diensten

AardKracht biedt een breed scala aan diensten voor elke sector, van industriele organisatie tot MKB. Het speerpunt van de dienstverlening is de brede ondersteuning bij alle voorkomende SHEQ aspecten.

Daarnaast kan AardKracht haar expertise opgedaan in de zand- en grindwinning en zijn mijnbouw achtergrond delen met ondernemingen in deze sector.

In de dienstverlening van AardKracht word duurzaamheid nagestreefd, rekening houdend met belangen van stakeholders. Ondersteuning bij duurzaamheidsoplossingen behoort dan ook tot een dienstverlening van AardKracht.  

Arbo en Veiligheid

De zorg voor de veiligheid en gezonde werkomstandigheden van u en uw werknemers is een wettelijk verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet. AardKracht kan u behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het...
Lees meer

Advies en management gereedschap

Managementsystemen kunnen voor een onderneming een stuurmiddel zijn om de prestaties te verbeteren. Kwaliteitsverbetering middels een ISO 9001 systeem, arbo (veiligheid) systeem volgens de OHSAS 18001 of VCA dan wel sturing geven aan de...
Lees meer

Industrie- en procesveiligheid

Via de Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen worden eisen gesteld aan de veiligheid van arbeidsmiddelen waarmee uw medewerkers moeten werken. Het arbeidsmiddel moet dan ook voorzien zijn van een CE-markering en een goed gedocumenteerd technisch...
Lees meer

Opleiding en training

Veilig werken is onlosmakelijk verbonden met medewerkers en de activitieten die zij dagelijks in uw onderneming uitvoeren.  Het bekend zijn met mogelijke risico's, het juist gebruik van arbeidsmiddelen, het verlenen van eerste hulp,...
Lees meer

Advisering grondstoffenwinning

Bij AardKracht is uitgebreide kennis aanwezig van grondstofwinning en verwerking in al zijn facetten. Voor de zand- en grindwinning betreft dit alle fases van ontwikkeling via vergunningverlening tot aan exploitatie en herinrichting. Voor de natte aannemerij zijn...
Lees meer

Duurzaamheidsoplossingen

De politieke en maatschappelijke belangstelling voor duurzame ontwikkeling is groot. Het besef dat huidige en toekomstige generaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor "people, profit en planet" neemt steeds meer toe. In de komende jaren is het zaak een...
Lees meer