​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een organisatie werkt in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving en overige van toepassing zijnde verplichtingen.

Het niet in compliance zijn kan een verhoogd bedrijfsrisico inhouden met in extreme gevallen een directe bedreiging van de continuiteit van de onderneming.

Door het woud van wet- en regelgeving en de regelmatige wijzigingen in combinatie met veranderingen binnen het bedrijfsproces kan het voorkomen dat inzicht in de mate van compliance ontbreekt.

AardKracht ondersteunt bedrijven in deze complexe materie.