​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Machineveiligheid

Alle arbeidsmiddelen die na 1995 in de handel gebracht zijn moeten conform de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn voorzien van CE-markering en begeleid worden van technische- en gebruiksinformatie die moeten zorgen dat de fabrikant veilige machines (arbeidsmiddel) op de markt brengt. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever te zorgen dat de betreffende machine of het arbeidsmiddel volgens instructie van de fabrikant wordt onderhouden en maatregelen genomen worden om hiermee veilig te werken.

Voor de interactie tussen mens en machine schrijft de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) minimum eisen voor ten aanzien van de veiligheid. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is daarbij de belangrijkste eis.

Wat vaak vergeten wordt is dat bepaalde 'hulpmiddelen' eveneens vallen onder de bovengenoemde wet- en regelgeving. Onder andere hijsgereedschappen en veiligheidscomponenten worden aangemerkt als arbeidsmiddelen.

AardKracht kan voor uw arbeidsmiddelen een RI&E uitvoeren en aanbevelingen doen om geconstateerde risico's weg te nemen dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Eventuele bijpassend werkinstructies of procedures kunnen door AardKracht verzorgd worden.

Voor de risico's gepaard gaande met de interactie tussen mens en machine kan een Taak-Risico-Analyse (TRA) gemaakt worden.