​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Advies en management gereedschap

Managementsystemen kunnen voor een onderneming een stuurmiddel zijn om de prestaties te verbeteren. Kwaliteitsverbetering middels een ISO 9001 systeem, arbo (veiligheid) systeem volgens de OHSAS 18001 of VCA dan wel sturing geven aan de milieu-ambities met een ISO 14001 systeem.

Regelmatige toetsing van het managementsysteem middels audits of veiligheidsinspecties geven u inzicht in het functioneren van het systeem en maken mogelijkheden voor verbetering zichtbaar.

Als werkgever dient u te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan u en uw onderneming gesteld worden. Door de veelheid van regels en de wijzigingen hiervan kan het voorkomen dat u niet meer geheel in overeenstemming werkt met de vigerende wet- en regelgeving en overige verplichtingen. 

AardKracht ondersteunt uw onderneming met de opzet, implementatie en onderhoud van uw managementsysteem.

  • ISO 9001
  • OHSAS 18001
  • ISO 14001
  • VCA

Tevens is het mogelijk om audits en veiligheidsinspecties voor u uit te voeren.

Middels een compliance toets kan worden nagegaan of u nog voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Managementsystemen

Managementsystemen functiioneren alleen maar wanneer deze werkbaar en beheersbaar zijn en aanlsuiten bij de aard en werkzaamheden van de betreffende organisatie. Dus geen omvangrijke papierwinkel, maar een effectief, begrijpelijk geheel bij voorkeur op een hoger...
Lees meer

Audits

De mate waarin een managementsysteem functioneert kan gemeten worden door het uitvoeren van audits en/of werkplek (veiligheid) inspecties. Het signaleren van verbetermogelijkheden op kwaliteit- of veiligheidgebied geeft u de mogelijkheid deze in uw bedrijfsvoering door...
Lees meer

Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een organisatie werkt in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving en overige van toepassing zijnde verplichtingen. Het niet in compliance zijn kan een verhoogd bedrijfsrisico inhouden met in extreme...
Lees meer