​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Industrie- en procesveiligheid

Via de Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen worden eisen gesteld aan de veiligheid van arbeidsmiddelen waarmee uw medewerkers moeten werken. Het arbeidsmiddel moet dan ook voorzien zijn van een CE-markering en een goed gedocumenteerd technisch constructie-dossier. Als werkgever dient u echter wel na te gaan of dit arbeidsmiddel inderdaad veilig genoeg is.

Somminge bedrijven (PBZP/BRZO/ARIE) produceren-, gebruiken- of hebben grote hoeveelheden chemische (gevaarlijke) stoffen. De PGS 15 reguleert het omgaan en de opslag van deze stoffen rekening houden met de onderlinge interactie en de impact op de omgeving. In de PGS 15 zijn de uitgangspunten van de Wabo, Arbowet en het Bouwbesluit opgenomen.

AardKracht biedt ondersteuning in de beoordeling van de veiligheid van uw arbeidsmiddelen. Controle van het technisch dossier, toetsing aan de Machinerichtlijn, de Richtlijn Arbeidsmiddelen en overige relevante regelgeving. 

Toetsing van uw opslag van chemische (gevaarlijke) stoffen aan de PGS 15 en advisering rondom deze materie behoort tot een specifieke dienst van AardKracht.

Machineveiligheid

Alle arbeidsmiddelen die na 1995 in de handel gebracht zijn moeten conform de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn voorzien van CE-markering en begeleid worden van technische- en gebruiksinformatie die moeten zorgen dat de fabrikant veilige machines...
Lees meer

PGS

Hoe zorg ik dat mijn voorraad chemische (gevaarlijke) stoffen op de juiste manier, in een geschikte ruimte op een juiste plaats zijn opgeslagen. Voor de beantwoording van deze vragen en het beheersbaar maken van risico's  is de richtlijn PGS 15 samengesteld....
Lees meer