​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Duurzaamheidsoplossingen

De politieke en maatschappelijke belangstelling voor duurzame ontwikkeling is groot. Het besef dat huidige en toekomstige generaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor "people, profit en planet" neemt steeds meer toe. In de komende jaren is het zaak een praktische invulling te geven aan eerder ontwikkelde visies. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven en individuen zijn hierbij de actoren. De kennis en ervaring van AardKracht kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Strategie voor Maatschapelijke Verantwoord Ondernemen (MvO)
  • Definieren KPI's
  • Stakeholder management
  • Carbon footprints
  • CO2 presatieladder